Ekonomická a právní správa nemovitosti

Vedení a aktualizace dokumentace zahrnující zpravidla: nájemní smlouvy, protokoly o předání jednotek, dohody o užívání jednotek, výpočtové listy nájemného

Evidence nájemců a vlastníků

Předpis najemného a záloh na služby

Aktualizace záloh za služby

Evidence placeného nájemného a záloh na služby

Evidence dlužníků, zasílání upomínek dlužné úhrady

Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotky a nákladů

Vedení účetnictví nebo evidence příjmů a výdajů

Zpracování řádné účetní závěrky ke konci zdaňovacího období

Zajištění vypracování daňového přiznání

Zajištění odečtu médií

Zajištění personální a mzdové agendy

Podávání příkazů k úhradě pomocí elektronického bankovnictví

Podávání příkazů k úhradě osobně na pobočce

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode